‘பித்அத்’ (வழிகேடு) இல்லாமல் றமழானை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ” விஷேட பயான் நிகழ்ச்சி ஓடியோ

makki sharki– ஒலிப்பதிவு:பழுலுல்லாஹ் பர்ஹான்

தலைப்பு- ‘பித்அத் (வழிகேடு) இல்லாமல் றமழானை எவ்வாறு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ”

உரை-மௌலவி யூ.எல்.எச்.எம்.மக்கி (ஷர்கி)

இடம்-ஒள்ளிக்குளம் மஸ்ஜிதுல் ஜாமிஉஸ் ஸலாம் ஜூம்மா பள்ளிவாயல். 


காலம்.04-07-2014  வெள்ளிக்கிழமை றமழான்
இரவு நேர தொழுகையைத் தொடர்ந்து.

makki sharki
மௌலவி யூ.எல்.எச்.எம்.மக்கி (ஷர்கி)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s