ஜும்ஆ பயான் – சிகரம்

WaqifMosqueNighttime[1] ஆசிர் 

இடம்: சிகரம் ஜும்ஆப்பள்ளி வாயல், காத்தான்குடி

பயான் நிகழ்தியவர்: அஷ் ஷெய்க் முப்தி சியான் பாஸி (தேவ்பந்தி)

தலைப்பு : குழந்தை வளர்ப்பு 

உரையைக் கேட்க கிளிக் செய்யவும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s