‘மொனாஸ் அகடமி’யின் சுதந்திர தின கொண்டாட்டம்

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Monash Academy

காத்தான்குடி MONASH ENGLISH ACADEMY, 65 ஆவது சுதந்திர தினத்தை, காத்தான்குடி வயோதிபர் இல்லத்தில் தமது மாணவர்களுடன் கொண்டாடியது.

இதில் மாணவர்களால் சிரமதானம்,  உலர் உணவுப்பொருட்கள் வழங்கல், பகல் போசனம் வழங்குதலும்,  முதியோர்களை சந்தோசப்படுத்தும் விதமாக நிகழ்ச்சிகளும் இடம்பெற்றன.​
 
 Kattankudy Monash English Academy மாணவர்களின் ஆங்கில மொழித்திறனை விருத்தி செய்வதொடு Personality Development, Leadership Training மற்றும் Social Service பயிற்ச்சியை வழங்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s