சர்ச்சைக்குரிய சலவைக்கற்கள் மாற்றம்

– எமது செய்தியாளர்

மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையின் மலசல கூடத்திற்குள் முன்னர் பதிக்கப்பட்டிருந்த பச்சை நிற சலவைக்கற்களில் (Marbles) அரபு எழுத்துக்கள் இருந்ததை சம்பந்தப்பட்டவர்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதன் பின்னர் அவற்றை அகற்றிவிட்டு தற்பொழுது நீல நிறத்திலான புதிய சலவைக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

முன்னர்

பின்னர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s