காத்தான்குடி பொது நூலகத்தில் ‘வாசிப்பு மரம்’

காத்தான்குடி பொது நூலகத்தில் ‘வாசிப்பு மரம்’ ஒன்று அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களின் பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது. பலரையும் கவர்ந்த இம் மரத்தை எமது நிருபர் கிளிக் செய்து அனுப்பி இருந்தார்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s