பரீட் அவர்களால் கணனி அன்பளிப்பு

-டீன் பைரூஸ்

காத்தான்குடியில் இயங்கும் யுனிக் சர்வதேச பாடசாலையின் நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டதற்கினங்க, முன்னாள் மாகாணசபை உறுப்பினர் கே.எல்.எம். பரீட் ஜே.பி அவர்களால் ரூபா 50,000 பெருமதியான கணனி ஒன்று இப்பாடசாலைக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட கே.எல்.எம். பரீட் ஜே.பி அவர்களையும் யுனிக் சர்வதேச பாடசாலை நிர்வாகத்தினர், ஆசிரியைகள் மற்றும் மாணவர்களையும் படங்களில் காணலாம்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s