‘டெஸ்ட் நம்பர் 1’ இடத்தை தீர்மானிக்கும் நாள் இன்று…..!

-MJ

தற்பொழுது இங்கிலாந்தில் இடம்பெற்றுவரும் இங்கிலாந்து-தென்னாபிரிக்க அணிகளுக்கிடையிலான டெஸ்ட் போட்டிகள், ‘ஏசஸ்’ (Ashes) போட்டிகளைப் பார்க்கிலும் பலத்த எதிர்பார்ப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றன. Read the rest of this entry »