அறிவகம்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

பொது அறிவுகள் (General Knoweledge) சம்பந்தமான தகவல்களுக்காக இப்பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மற்றும் பொதுப் பரீட்சைகளுக்குத் தோற்றவிருக்கும் பரீட்சாத்திகளுக்கு இப்பக்கம் பெரிதும் உதவும். வாசகர்களும் பொது அறிவு சார்ந்த விடயங்களை இப்பக்கத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம். மேலதிக தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. விரைவில் அவை பதிவேற்றப்படும்.

இணையத்தள வசதி உள்ளவர்கள்  இப்பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள விசேட பொது அறிவு சம்பந்தமான இணையத்தளங்களில் தங்களது அறிவுகளைத் தேற்றிக் கொள்ளமுடியும். சிறுவர்களுக்குத் தேவையான அறிவுக்களங்களும் இப்பகுதிகளில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

நன்றி.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s